ดอกไม้พิธีเปิดงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี้ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

 

 

 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พบกับนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “สามสิบเอ็ดกำลังก้าว” ของพวกเรานิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ รุ่น 31 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 16 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผนังโค้ง ชั้น 3,4,5 เวลา 10.00 น. – 21.00 น. (หยุดวันจันทร์)

พิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 บริเวณชั้น 5 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป